เล่นบาคาร่าออนไลน์ แข่งโอลิมปิก

เล่นบาคาร่าออนไลน์
เล่นบาคาร่าออนไลน์ โปรแกรมแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2016 ประจำวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 (ตามเวลาประเทศไทย)
เวลา 18:00 น.
เรือพาย (ประเภท กรรเชียงชาย) จารุวัฒน์ แสนสุข
ช่อง 5 เทปการแข่งขัน ออกอากาศเวลา 22:00 น.
เวลา 19:30 น.
เรือพาย (ประเภท กรรเชียงหญิง) พุทธรักษา นีกรี
ช่อง 5 เทปการแข่งขัน ออกอากาศเวลา 22:00 น.

เวลา 0:30 น.
เทเบิลเทนนิส (หญิง) สุธาสินี เสวตรบุตร
ช่อง 5 ถ่ายทอดสด

เวลา 1:15 น.
เทเบิลเทนนิส (หญิง) นันทนา คำวงศ์
ช่อง 5 ถ่ายทอดสด

เวลา 2:00 น.
เทเบิลเทนนิส (ชาย) ภาดาศักดิ์ ตันวิริยะเวชกุล
ช่อง 5 ถ่ายทอดสด

เวลา 1:00 น.
ว่ายน้ำ (กบ 100 เมตร ชาย) รดมยศ มาดเจือ
ช่อง 7 ถ่ายทอดสด

เวลา 5:00 น.
ยกน้ำหนัก (หญิง 48 กิโลกรัม) โสภิตา ธนสาร
ช่อง 7 ถ่ายทอดสด